bestel een boekje
Loading Quotes...

Veelgestelde vragen overzicht

Vragen over zakelijke coaching

Hoe verloopt een coachingstraject op het werk of in een zakelijke context?

 

Om tot een succesvol veranderings- en begeleidingstraject te komen, gaat life & business coach, erkend bemiddelaar, professional organizer en spreker Sara Van Wesenbeeck te werk via verschillende stappen die een optimaal resultaat waarborgen.

 

 

Een coachingstraject in een zakelijke context verloopt in vijf stappen:

 

In een zakelijke context verloopt het traject in 5 stappen, van het kennismakingsgesprek met de HR manager en de (toekomstige) coachee tot de afrondende bespreking:

 

 • Stap 1: Kennismakingsgesprek met de HR manager en/of opdrachtgever en met de (toekomstige) coachee

 

 

 

 

 

 

Een gedetailleerd overzicht van alle stappen in het zakelijke coachingtraject vind je ook op de 'aan de slag'-pagina.

 

 

Kan ik rekenen op je discrete aanpak?

 

Life & business coach, bemiddelaar en professional organizer Sara Van Wesenbeeck gaat altijd zeer discreet te werk, zowel bij de zakelijke coaching als in de thuiscoaching.

 

Alle informatie die Sara krijgt tijdens het coaching- en begeleidingstraject is vertrouwelijk en blijft tussen de coach en de coachee.

 

Sara Van Wesenbeeck spreekt nooit een oordeel uit en ze werkt met respect voor mensen, je spullen en je privacy.

 

 
 

Vragen over thuiscoaching

Vind hier een antwoord op je vragen over de diensten van Sara Van Wesenbeeck als thuiscoach en professional organizer:

 

 
 

Waarom een professional organizer inhuren? Ik kan het toch zelf!

Wie een professional organizer en coach in de arm neemt, laat zich bijstaan door een expert. Sara Van Wesenbeeck coacht en adviseert je bij het managen (structureren, ordenen, opruimen en organiseren) van jezelf, je tijd, agenda, je  spullen, administratie, mailbox, budget, work-lifebalans... Thuis en op je werkplek.

 

Door de kennis en kunde van professional organizer en coach Sara Van Wesenbeeck kun je je organizing-knopen snel en zeer efficiënt aanpakken. En met blijvend resultaat.

 

Professional organizer en coach Sara Van Wesenbeeck gaat samen met jou aan de slag. Dat gebeurt via een begeleidingstraject dat uit één of meerdere stappen bestaat. Ze komt daarvoor langs bij je thuis of op je werkplek.

 

Ze begeleidt je met kennis van zaken naar een evenwichtig, eenvoudiger, gezond en gelukkiger leven.

 

Je winst: + rust, +overzicht, +orde, + tijd, + ruimte, + budget, + evenwicht, +welzijn en minder stress.

 

Professional organizer en coach Sara Van Wesenbeeck werkt samen met jou aan positieve - en blijvende! - veranderingen.

 
 

Hoe lang duurt een coachingstraject bij mij thuis?

Hoe lang duurt een coachingstraject bij mij thuis?

 

Een coachings- en begeleidingstraject bij je thuis verloopt meestal in 5 stappen, gaande van een analyse- en kennismakingsgesprek, gevolgd door meerdere coachingsessies en de nazorg:

 

De duur en lengte van het begeleidingstraject hangt af van de omvang van de opdracht en van je draagkracht. Dit wordt in detail besproken en afgesproken tijdens het analyse- en kennismakingsgesprek.

 

Een begeleidingstraject kan als volgt gepland worden:

 • Een aantal sessies ter plekke (bij jou thuis of op kantoor) van een aantal opeenvolgende uren, waarin telkens een deel van de klus wordt aangepakt.
 • Eén of meerdere dagen na mekaar ter plekke gezamenlijk ordenen, opruimen, structureren.
 • Regelmatig advies en coaching: telefonisch, via e-mail (e-coaching) of ter plekke.

 

 
 

Verloop thuiscoachingstraject

Hoe verloopt een coachingstraject bij mij thuis?

 

Een succesvol coachings- en begeleidingstraject bij je thuis verloopt meestal in 5 stappen, gaande van een analyse- en kennismakingsgesprek, gevolgd door meerdere coachingsessies en de nazorg:

 

Thuiscoaching stap1: Analyse van de situatie

Een succesvol begeleidingstraject begint met een grondige analyse van de bestaande situatie. Die analyse is essentieel om de (thuis)coaching effectief te laten verlopen, met de meeste voldoening en het beste resultaat.

 

Life & business coach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck komt daarvoor langs voor een oriënterend kennismakingsgesprek, bij je thuis of op je werkplek. Dit gesprek duurt 1 tot 1 ½ uur.

 

Doel van het intakegesprek

 • kennismaking
 • analyse van de huidige situatie, met duiding van de 'organisatie-knopen' en de prioriteiten zodat een effectief coachingtraject kan aangevat worden
 • knelpunten benoemen en diagnose stellen
 • inschatten van de tijd die nodig is om tot de gewenste situatie te komen
 • vastleggen van de prioriteiten voor het coachingtraject
 • bespreking van de aanpak

 

Kostprijs intakegesprek

Thuiscoaching:

 • Het ereloon voor het intake- en analysegesprek bedraagt 60 euro (inclusief BTW, exclusief reiskosten).
 • Op basis van het kennismakingsgesprek stelt life & business coach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck een gedetailleerd plan van aanpak voor je op (zie Stap 2: offerte).

Thuiscoaching stap 2: Plan van aanpak en offerte

Op basis van het kennismakingsgesprek en jouw wensen stelt life & business coach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck meestal een gedetailleerd plan van aanpak op, inclusief een correcte en overzichtelijke prijsofferte, met daarin:

 • een gedetailleerd stappenplan
 • omschrijving, duur
 • ereloon van de opdracht

 

Dit plan van aanpak en deze prijsofferte verplichten je tot niets.

Thuiscoaching stap 3: Aan de slag

Na goedkeuring van het plan van aanpak en de offerte, komt life & business coach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck bij je thuis langs voor het coaching- en begeleidingstraject.

 

Je gaat sàmen met haar aan de slag, voor één of meerdere sessies. Er wordt intensief gewerkt, op basis van jouw wensen en vaardigheden. Met positieve ingesteldheid en opbouwend.

 

In je thuisomgeving ligt de focus van de begeleidingsessies onder meer op deze handelingen:

 • nieuwe goede gewoontes en routines instellen
 • tijd(sindeling) optimaliseren
 • gezinsplanning optimaliseren
 • opruimen en ordenen
 • wegdoen van spullen
 • spullen een vaste en logische plaats geven
 • persoonlijke administratie ordenen en structureren
 • overzicht krijgen op het gezinsbudget
 • (opnieuw) structuur brengen en comfortabeler leren functioneren bij ADD en ADHD,  bij  burn-out of zware ziekte, echtscheiding, na het overlijden van een dierbare...
 • bewaken van je persoonlijke energie
 • persoonlijke coaching zodat je niet meer hervalt in je oude, meestal minder efficiënte, gewoontes

 

Life & business coach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck werkt:

 • op maat
 • planmatig en doelgericht
 • met respect voor mensen, privacy en spullen
 • zonder oordeel
 • enthousiasmerend en inspirerend
 • zeer discreet

 

Kostprijs coaching:

Plus Organizing® rekent een uurtarief en reiskosten aan. Omdat elke situatie en ieder coachingtraject verschillend is, stelt Sara Van Wesenbeeck voor jou een offerte op maat op. Je vindt de offerte terug in het plan van aanpak.

Thuiscoaching stap 4: Afronding en nazorg

Life & business coach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck besteedt veel aandacht aan de nazorg. Dat geeft jou de kans om je nieuwe vaardigheden met succes te integreren en toe te passen in je leven en werk.

 

Na het begeleidingstraject volgt:

 • een telefonisch gesprek: na enkele weken worden je ervaringen en vorderingen aan de telefoon besproken, aangevuld met suggesties voor de toekomst.

 

Indien nodig wordt er bijgestuurd of kunnen er nog één of meerdere aanvullende sessies volgen.

 

Dit vertelden coachees van Sara Van Wesenbeeck na het afronden van een thuiscoachingstraject:

 • "Het was een verrijking om je aanpak te leren kennen. Ik heb nu elke dag weer een positief gevoel. Dat je haalbare doelen en een positieve visie voorop stelde, was voor mij interessant."
 • “Na de coaching- en opruimsessies met jou voel mij echt veel opgeruimder in mijn hoofd, en dat is voor mij de grootste bonus!”
 • “Ik ben heel erg blij met de coachingsessies die ik van jou gehad heb. Voor het eerst in 10 jaar heb ik het idee dat het onder controle is, en voor het eerst in mijn hele leven ongeveer, zonder veel getwijfel, dingen weggegooid. Zalig. En het is ook in mezelf veranderd: geen nodeloos gehamster meer. Ik ben dus een zeer tevreden klant!”
 • Lees nog meer reacties van Sara's coachees (in de thuisomgeving en op het werk)...

Thuiscoaching stap 5: onderhouden van de nieuwe situatie

Na de afronding van het begeleidingstraject ga je op eigen vleugels vliegen.

 

Wie er toch behoefte aan heeft, kan extra advies en ondersteuning krijgen: dat gebeurt via mail, tot één maand na het beëindigen van het begeleidingstraject. Deze dienst is gratis.

 
 

Moet ik aanwezig zijn als je bij mij thuis langskomt?

Life & business coach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck gaat sàmen met jou aan de slag. Ze werkt gedurende één of meerdere sessies intensief met jou samen. Thuis of op je werkplek.

 

Sara Van Wesenbeeck is je persoonlijke coach. Als coach en organizing expert adviseert, begeleidt en ondersteunt ze je bij het bereiken van je doelen, bij het ontwarren van je organizing-knopen. Ze is je klankbord, helpt je keuzes te maken en steekt waar nodig ook mee de handen uit de mouwen. En bovenal coacht ze je zodat je niet meer hervalt in je oude (vaak minder efficiënte en stresserende) gewoontes.

 
 

Ik heb gewoon geen tijd om alles in orde te brengen. Waarom zou ik er dan aan beginnen?

Als je maar weinig tijd hebt en op korte tijd heel wat werk wilt verzetten bij het structureren, ordenen en opruimen van je spullen, papier, tijd of ruimte dan neem je best een professional organizer in de arm. Dat bespaart je heel wat tijd!

 

Professional organizers zijn immers experten in het aanbrengen van structuur, in het analyseren van situaties, in het efficiënt en doelgericht werken, in het deskundig coachen en ondersteunen van mensen. Professional organizer en coach Sara Van Wesenbeeck helpt je niet alleen om georganiseerd te geraken maar vooral om het ook te blijven.
De ervaring leert dat je in de toekomst heel wat tijd kunt besparen:

 • door een beperkte (meer intense) tijdsinvestering nu
 • met de deskundige coaching en assistentie van een professional organizer
 
 

Ik ben een sloddervos, heb geen orde, nooit gehad: wat heb ik aan de diensten van een professional organizer?

"Organiseren kun je leren! En eens je het onder de knie hebt, verleer je het nooit meer en vormt het een blijvende meerwaarde in je leven." (citaat van professional organizer en coach Sara Van Wesenbeeck uit 'Het slimme organizing boek' (Lannoo))

 

Je moet er alleen voor willen gaan en het blijven volhouden.

 

Bij dit veranderingstraject kun je je laten begeleiden door professional organizer en coach Sara Van Wesenbeeck, expert op het vlak van het vereenvoudigen van je leven, thuis en op je werkplek.

 

Professional organizer en coach Sara Van Wesenbeeck begeleidt je:

 • bij het analyseren van je organisatieknopen
 • om snel je knelpunten en je organisatieknopen te duiden
 • meer gestructureerd te denken en te werken
 • effectiever om te gaan met ruimte en middelen
 • nieuwe routines en 'goede gewoontes' te introduceren én te verankeren in je leven

 

Je 'winst': een leven met minder stress, meer overzicht, ruimte in je budget, meer efficiëntie, evenwicht en welzijn en meer tijd voor de leuke dingen van het leven.

 

Professional organizer en coach Sara Van Wesenbeeck werkt altijd op maat, doelgericht, enthousiast en discreet.

 
 

Wat moet professional organizer Sara Van Wesenbeeck over mij weten?

Het contact met life & business coach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck is heel persoonlijk. Dat maakt nu eenmaal deel uit van de werkwijze.

 

Sara Van Wesenbeeck werkt op maat, op basis van jouw wensen en vaardigheden. Om die reden zal ze veel vragen stellen. De vragen kunnen gaan over je manier van leven en werken, over je wensen en doelen, maar ook over wat je tot nu toe belemmerd heeft om je doelen te realiseren of orde op zaken te krijgen of te houden.

 

Dit heeft niets te maken met ongezonde nieuwsgierigheid, maar het geeft inzicht in je situatie. Zo kan een passend plan van aanpak worden ontwikkeld en kan er gewerkt worden aan een succesvol begeleidingstraject.

 

Professional organizer en coach Sara Van Wesenbeeck gaat altijd zeer discreet te werk. Alle informatie die ze krijgt tijdens het begeleidingstraject blijft vertrouwelijk en wordt nooit doorgegeven aan derden.

 

Sara spreekt geen oordeel uit en werkt met respect voor mensen, voor je privacy en je spullen.

 
 

Kan ik rekenen op je discrete aanpak?

Life & business coach, bemiddelaar en professional organizer Sara Van Wesenbeeck gaat altijd zeer discreet te werk, zowel bij de zakelijke coaching als in de thuiscoaching.

 

Alle informatie die Sara krijgt tijdens het coaching- en begeleidingstraject is vertrouwelijk en blijft tussen de coach en de coachee.

 

Sara Van Wesenbeeck spreekt nooit een oordeel uit en ze werkt met respect voor mensen, je spullen en je privacy.

 
 

Werkt Sara Van Wesenbeeck op dezelfde manier als de opruimprogramma’s op televisie?

Een televisieprogramma streeft ernaar om het ware leven weer te geven, maar wat je ziet is vaak het resultaat van veel knip- en plakwerk. Hierdoor kun je een vertekend beeld krijgen van hoe het in werkelijkheid verloopt. Laat je hierdoor dus niet (mis)leiden.

 

Je zult in de werkwijze van professional organizer en coach Sara Van Wesenbeeck tijdens een thuiscoaching af en toe wel elementen uit de televisieprogramma's herkennen.

 

Sara streeft in de eerste plaats naar een succesvol veranderings- en begeleidingstraject. Op jouw maat, op basis van jouw noden en wensen, vaardigheden en draagkracht. Positief en opbouwend.

 

Een coachings- en begeleidingstraject gaat om meer dan opruimen of ordenen. De focus ligt op het introduceren en verankeren van nieuwe routines, goede gewoontes en vaardigheden die je leven en werk aangenamer en kwaliteitsvoller maken, die tijdswinst opleveren en je leven vereenvoudigen.

 

Professional organizer en coach Sara Van Wesenbeeck besteedt veel aandacht aan de nazorg: verloopt alles naar wens, welke vorderingen heb je gemaakt, waar heb je bijsturing of bijkomend advies nodig.

 

Sara Van Wesenbeeck spreekt nooit een oordeel uit en werkt met respect voor jou, je privacy en je spullen. Ze werkt doelgericht, enthousiasmerend en discreet.

 

 
 

Ik vind het wel duur.

Het levert je meer op dan je nu kunt vermoeden. Focus niet op de kost, maar wel op wat het je kan opbrengen. En dat is heel wat:

 • Je wint tijd (en die is kostbaar) voor datgene wat er écht toe doet.
 • Je krijgt overzicht en grip op je leven.
 • Je levenskwaliteit gaat erop vooruit.
 • Je bespaart geld. (Spullen dubbel moeten kopen omdat je ze niet meer vindt, kost geld. Gedaan met onnodige uitgaven omdat je bijvoorbeeld garantiebewijzen niet meer kunt terugvinden.)
 • Je vindt rust in je hoofd.

Thuis, op je werkplek, in je leven.

 

Wie dit wil bereiken, vindt bij Plus Organizing® een professioneel en degelijk aanbod, tegen een faire prijs.

 

Overtuig jezelf en probeer het uit. Van het resultaat zul je dag in dag uit genieten.

 

Contacteer life & business coach, professional organizer, mediator-bemiddelaar en spreker Sara Van Wesenbeeck op:

 
 

Mijn partner/collega/vriend(in) kan je hulp gebruiken.

Alleen als je partner, collega of vriend(in) écht gemotiveerd is en zelf zijn/haar huidige situatie wil veranderen, kan life & business coach, bemiddelaar en professional organizer Sara Van Wesenbeeck voor hem/haar iets betekenen.

 

Als dat het geval is:

 

 
 

Auteur Sara Van Wesenbeeck

Waar kan ik de boeken van Sara Van Wesenbeeck kopen?

 

Life & business coach, bemiddelaar, professional organizer en spreker Sara Van Wesenbeeck is auteur van drie boeken, uitgegeven bij Lannoo:

 

 

 

 

Je kunt een door Sara gesigneerd exemplaar hier bestellen. De boeken kosten 17,99 euro per stuk, 'Het handboek voor de spitsuurvrouw' kost 18,99 euro.

 

De boeken van Sara zijn te koop in België en Nederland. Ze zijn ook te verkrijgen bij je (online) boekhandel en via de i-bookstore.

 

 

 

Hoe kan ik Sara Van Wesenbeeck contacteren voor het schrijven van artikels of voor een interview?

 

Life & business coach, bemiddelaar, professional organizer, bespaardeskundige en spreker Sara Van Wesenbeeck is auteur van drie boeken en ze schrijft als expert en auteur ook artikels voor kranten en tijschriften.

 

Lees alle artikels en andere publicaties van Sara op de 'in de media'-pagina.

 

Contacteer Sara Van Wesenbeeck voor het schrijven van een artikel en/of voor een interview:

 

 

 • +32 (0)470 52 70 52

 

 
 
 

volg ons op Facebook

volg ons op Twitter

Sara Van Wesenbeeck op LinkedIn

sara

Je ervaren & discrete coach

Lees meer...

 
 
 

Zo maak je je goede voornemens écht waar

Bereik al je doelen in 2017, met deze handige checklist!

Lees meer...

 

Leef! (ook met een drukke agenda)

14 eenvoudige tips van om de drukte in jezelf te temmen.

Lees meer...

 

Nieuw: Coaching on board

Navigeer naar succes en geluk met coaching op het water, voor professionals en teams.

Lees meer...

 

Win de ratrace met ruime voorsprong

10 slimme tips voor een gezonde work life balans.

Lees meer...

 
 

 

Orde op zaken met PLUS ORGANIZING® thuis en op je werkplek

www.plusorganizing.be        kopje       +32(0)470 52 70 52        kopje       info@plusorganizing.be

Webdesign by Arnafee - Hosted by MyDomain