bestel een boekje
Loading Quotes...

Aan de slag

Aan de slag

SAMEN REALISEREN WE EEN SUCCESVOL COACHING- OF BEMIDDELINGS- TRAJECT

 

Het realiseren van groei en verandering, het bereiken van nieuwe doelen, het creëren van een omgeving die rust brengt, het realiseren van een leven met minder stress en meer (kwali)tijd, het bereiken van je volle potentieel... gaat niet van de ene dag op de andere.

 

Het vraagt tijd, maar met de juiste coaching en ondersteuning bereik je je nieuwe doelen met succes en kun je ze ook duurzaam maken.

 

Om tot een succesvol veranderings- en begeleidingstraject te komen, werkt life & business coach, bemiddelaar en professional organizer Sara Van Wesenbeeck via verschillende stappen.

 

De inhoud van die stappen is verschillend bij een coachingtraject dat in een zakelijke context of in je thuissituatie plaatsvindt.

 

Een coachingstraject in een zakelijke context verloopt als volgt:

 

 

Een thuiscoachingtraject verloopt als volgt:

 

 

 

Maak nu een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

 
 

Zakelijke coaching stap 1: Kennismaking

Het kiezen van een coach die bij jou en/of bij je organisatie en/of je bedrijf past is erg belangrijk. Life & business coach en bemiddelaar Sara Van Wesenbeeck hecht daar veel belang aan.

 

Om die reden wordt een coachingtraject altijd opgestart met een kennismakingsgesprek tussen de opdrachtgever (bijvoorbeeld de HR Manager) en de coach enerzijds en tussen de coach en de (mogelijke) coachee anderzijds. Dit gesprek verplicht je tot niets.

 

In dit kennismakingsgesprek:

 • licht life & business coach Sara Van Wesenbeeck haar aanpak toe
 • geeft Sara een antwoord op de vragen van de coachee
 • en krijgen de coachee en de coach de kans om elkaar beter te leren kennen.

 

Op basis van dit kennismakingsgesprek beslist je organisatie of bedrijf en de coachee of een coachingtraject wordt opgestart.

 

 
 

Zakelijke coaching stap 2: het plan van aanpak

Op basis van het kennismakingsgesprek stelt life & business coach Sara Van Wesenbeeck een gedetailleerd plan van aanpak op maat op, inclusief een correcte en overzichtelijke prijsofferte. Zo weet je waar je aan toe bent. In dit voorstel vind je:

 • een omschrijving van de coachingsvraag
 • een gedetailleerd stappenplan
 • omschrijving, duur en ereloon van de opdracht

 

Dit plan van aanpak en deze prijsofferte worden op maat gemaakt en verplichten je tot niets.

 
 

Zakelijke coaching stap 3: het intakegesprek

Een succesvol coachingstraject begint met een grondige analyse van de bestaande situatie. Die analyse is essentieel om de coaching effectief te laten verlopen, met de meeste voldoening en het beste resultaat. Om die reden wordt het coachingtraject opgestart met een intakegesprek. Dat volgt na goedkeuring van het plan van aanpak en de offerte.

 

Doel van het intakegesprek:

 • analyse van de coachingvraag en het parcours van de coachee
 • knelpunten benoemen en diagnose stellen
 • vastleggen van de prioriteiten van de coachee voor het coachingtraject
 • bespreking van de aanpak en het vervolgparcours
 
 

Zakelijke coaching stap 4: het coachingstraject

De coachee stapt nu in het veranderings- en ontwikkelingstraject op weg naar het bereiken en bestendigen van nieuwe doelen. Daarbij wordt hij of zij bijgestaan door life & business coach Sara Van Wesenbeeck.

 

Life & business coach Sara Van Wesenbeeck faciliteert het proces met kennis van zaken en richt zich daarbij op het in beweging zetten, begeleiden en motiveren van de coachee zodat die met succes zijn doelen kan bereiken.

 

De inhoud van de coachingsessies is vertrouwelijk en blijft tussen coach en coachee. Sara Van Wesenbeeck rapporteert enkel over het verloop van de coachingsessies en de gemaakte afspraken, niet over de inhoud van de sessies.

 

 
 

Zakelijke coaching stap 5: Afrondende bespreking en advies

In een afsluitend evaluatiegesprek blikken de coach, de coachee en de opdrachtgever en/of de leidinggevende terug op het coachingtraject. Samen blikken ze terug en kijken ze vooruit: ze evalueren, waar nodig doet de coach aanbevelingen en worden verdere afspraken voor de toekomst gemaakt.

 

Getuigenissen van coachees die Sara Van Wesenbeeck in een zakelijke context begeleid heeft:

 • Coaching van een manager in een multinational: "Waar ik voordien overtuigd was dat ik volledig vast zat met de keuzes die ik in het verleden had gemaakt, raakte ik er met Sara’s hulp van overtuigd dat de wereld open ligt en dat ik zelf de keuzes mag maken die ik wil. Zo pakte ik al snel een aantal zaken concreet aan, waardoor mijn levenskwaliteit op korte termijn sterk verbeterde. Ik leerde van Sara ook een aantal mentale 'tools' waardoor ik de kracht en het vertrouwen in mezelf terugvond."
 • Coaching van een manager in een multinational: "Bij deze wil ik jou bedanken voor de hulp en ondersteuning die ik van jou heb mogen ontvangen het afgelopen jaar.Een mooi geschenk om van 2015 een succesvol jaar te maken."
 • Een van Sara's mentees aan het woord: "Sara kan heel goed luisteren en weet snel waar het schoentje knelt. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk."
 • Andere coachees (zakelijke én thuiscoachingstrajecten) van Sara Van Wesenbeeck aan het woord.

 

 
 

Thuiscoaching stap1: Analyse van de situatie

Een succesvol begeleidingstraject begint met een grondige analyse van de bestaande situatie. Die analyse is essentieel om de (thuis)coaching effectief te laten verlopen, met de meeste voldoening en het beste resultaat.

 

Life & business coach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck komt daarvoor langs voor een oriënterend kennismakingsgesprek, bij je thuis of op je werkplek. Dit gesprek duurt 1 tot 1 ½ uur.

 

Doel van het intakegesprek

 • kennismaking
 • analyse van de huidige situatie, met duiding van de 'organisatie-knopen' en de prioriteiten zodat een effectief coachingtraject kan aangevat worden
 • knelpunten benoemen en diagnose stellen
 • inschatten van de tijd die nodig is om tot de gewenste situatie te komen
 • vastleggen van de prioriteiten voor het coachingtraject
 • bespreking van de aanpak

 

Kostprijs intakegesprek

Thuiscoaching:

 • Het ereloon voor het intake- en analysegesprek bedraagt 60 euro (inclusief BTW, exclusief reiskosten).
 • Op basis van het kennismakingsgesprek stelt life & business coach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck een gedetailleerd plan van aanpak voor je op (zie Stap 2: offerte).
 
 

Thuiscoaching stap 2: Plan van aanpak en offerte

Op basis van het kennismakingsgesprek en jouw wensen stelt life & business coach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck een gedetailleerd plan van aanpak op, inclusief een correcte en overzichtelijke prijsofferte, met daarin:

 • een gedetailleerd stappenplan
 • omschrijving, duur
 • ereloon van de opdracht

 

Dit plan van aanpak en deze prijsofferte verplichten je tot niets.

 
 

Thuiscoaching stap 3: Aan de slag

Na goedkeuring van het plan van aanpak en de offerte, komt life & business coach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck bij je thuis langs voor het coaching- en begeleidingstraject.

 

Je gaat sàmen met haar aan de slag, voor één of meerdere sessies. Er wordt intensief gewerkt, op basis van jouw wensen en vaardigheden. Met positieve ingesteldheid en opbouwend.

 

In je thuisomgeving ligt de focus van de begeleidingsessies onder meer op deze handelingen:

 • nieuwe goede gewoontes en routines instellen
 • tijd(sindeling) optimaliseren
 • gezinsplanning optimaliseren
 • opruimen en ordenen
 • wegdoen van spullen
 • spullen een vaste en logische plaats geven
 • persoonlijke administratie ordenen en structureren
 • overzicht krijgen op het gezinsbudget
 • (opnieuw) structuur brengen en comfortabeler leren functioneren bij ADD en ADHD,  bij  burn-out of zware ziekte, echtscheiding, na het overlijden van een dierbare...
 • bewaken van je persoonlijke energie
 • persoonlijke coaching zodat je niet meer hervalt in je oude, meestal minder efficiënte, gewoontes

 

Life & business coach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck werkt:

 • op maat
 • planmatig en doelgericht
 • met respect voor mensen, privacy en spullen
 • zonder oordeel
 • enthousiasmerend en inspirerend
 • zeer discreet

 

Kostprijs coaching:

Plus Organizing® rekent een uurtarief en reiskosten aan. Omdat elke situatie en ieder coachingtraject verschillend is, stelt Sara Van Wesenbeeck voor jou een offerte op maat op. Je vindt de offerte terug in het plan van aanpak.

 
 

Thuiscoaching stap 4: Afronding en nazorg

Life & business coach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck besteedt veel aandacht aan de nazorg. Dat geeft jou de kans om je nieuwe vaardigheden met succes te integreren en toe te passen in je leven en werk.

 

Na het begeleidingstraject volgt:

 • een telefonisch gesprek: na enkele weken worden je ervaringen en vorderingen aan de telefoon besproken, aangevuld met suggesties voor de toekomst.

 

Indien nodig wordt er bijgestuurd of kunnen er nog één of meerdere aanvullende sessies volgen.

 

Dit vertelden coachees van Sara Van Wesenbeeck na het afronden van een thuiscoachingstraject:

 • "Het was een verrijking om je aanpak te leren kennen. Ik heb nu elke dag weer een positief gevoel. Dat je haalbare doelen en een positieve visie voorop stelde, was voor mij interessant."
 • “Na de coaching- en opruimsessies met jou voel mij echt veel opgeruimder in mijn hoofd, en dat is voor mij de grootste bonus!”
 • “Ik ben heel erg blij met de coachingsessies die ik van jou gehad heb. Voor het eerst in 10 jaar heb ik het idee dat het onder controle is, en voor het eerst in mijn hele leven ongeveer, zonder veel getwijfel, dingen weggegooid. Zalig. En het is ook in mezelf veranderd: geen nodeloos gehamster meer. Ik ben dus een zeer tevreden klant!”
 • Lees nog meer reacties van Sara's coachees (in de thuisomgeving en op het werk)...
 
 

Thuiscoaching stap 5: onderhouden van de nieuwe situatie

Na de afronding van het begeleidingstraject ga je op eigen vleugels vliegen.

 

Wie er toch behoefte aan heeft, kan extra advies en ondersteuning krijgen: dat gebeurt via mail, tot één maand na het beëindigen van het begeleidingstraject. Deze dienst is gratis.

 
 
 

volg ons op Facebook

volg ons op Twitter

Sara Van Wesenbeeck op LinkedIn

sara

Je ervaren & discrete coach

Lees meer...

 
 
 

Zo maak je je goede voornemens écht waar

Bereik al je doelen in 2017, met deze handige checklist!

Lees meer...

 

Leef! (ook met een drukke agenda)

14 eenvoudige tips van om de drukte in jezelf te temmen.

Lees meer...

 

Nieuw: Coaching on board

Navigeer naar succes en geluk met coaching op het water, voor professionals en teams.

Lees meer...

 

Win de ratrace met ruime voorsprong

10 slimme tips voor een gezonde work life balans.

Lees meer...

 
 

 

Orde op zaken met PLUS ORGANIZING® thuis en op je werkplek

www.plusorganizing.be        kopje       +32(0)470 52 70 52        kopje       info@plusorganizing.be

Webdesign by Arnafee - Hosted by MyDomain